Βέλτιστες λύσεις στη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού

Η εταιρεία Arfaras Art Cleaning Services, χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας σε υπηρεσίες καθαρισμού, προσφέρει τις βέλτιστες λύσεις στη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού.  Το έμπειρο προσωπικό μας καλύπτει οργανικές θέσεις ή προσωρινές αντικαταστάσεις υπαλλήλων.

Τα θετικά αποτελέσματα για την επιχείρησή σας είναι πολλαπλά. Επιτυγχάνεται μείωση του κόστους, του χρόνου και του φόρτου που συνεπάγεται η αναζήτηση, επιλογή και εκπαίδευση νέου εργατοτεχνικού προσωπικού. Ως συνέπεια, μπορείτε να επικεντρωθείτε στον πυρήνα της επιχείρησής σας, στις στρατηγικές που θα ακολουθήσετε και στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Χρυσάνθου Μίνα

erasm@arfaras.gr

Το προσφερόμενο δίκτυο των συνεργατών μας έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση, εμπειρία και ικανότητες, για να καλύψει ποιοτικά κάθε ανάγκη σας. Είμαστε βέβαιοι πως θα μείνετε ικανοποιημένοι και θα αποτελέσουμε τη μόνιμη επιλογή σας!